Manuál

Úvod

Každý BeeWeb je postaven na redakčním systému BWR. Díky tomuto systému můžete jednoduše upravovat obsah stránek a to vše bez hlubších technických znalostí. BeeWeb jednoduše zvládne administrovat každý sám a to kdekoliv, kde je možné připojení na Internet.

Nejlepší a i nejjednodušší cestou jak začít pracovat s Vašimi webovými stránkami je otevřít si v jednom okně internetového prohlížeče Vaši webovou prezentaci např. www.vašewebovástránka.cz a v druhém okně stránku s redakčním systémem např. www.vašewebovástránka.cz/ep , kde budete web upravovat. To je způsob, jak si zkontrolovat změny, které děláte v redakčním systému v reálném čase.

Přihlášení do systému

První věcí, kterou musíte udělat je, že do webové stránky, kde máte puštěný redakční systém BWR např. www.vašewebovástránka.cz/ep vložíte své Uživatelské jméno a Heslo, poté kliknete na klávesnici na „Enter“ nebo kliknete na tlačítko „Přihlásit“, které je umístěno pod bílým přihlašovacím obdélníkem.

Ukázka přihlášení

Máte též možnost zaškrtnout – zaškrtnout pole „Příště přihlásit automaticky“. To znamená, že při každém přihlášení na tom samém počítači proběhne automatické přihlášení, a to bez nutnosti zadávat přihlašovací jméno a heslo.

Nikdy nezaškrtávejte tuto možnost, když přistupujete na své stránky z veřejného počítače!

Když zapomenete své heslo, dostanete nově vygenerované heslo, které bude zasláno na Váš email – poté následujte link „Zapomenuté heslo?“.

Váš uživatelský účet

Jakmile se přihlásíte do systému, můžete změnit Vaše heslo nebo emailovou adresu, která je přiřazena k Vašemu uživatelskému účtu kliknutím na tlačítko „Nastavení“ v pravém horním rohu.

Ukázka změny hesla

Rada: je dobré si změnit jednoduché heslo, které jste obdrželi od nás na mnohem bezpečnější ihned v prvním přihlášení do redakčního systému.

Také se ujistěte, že email, který je přidružen k tomuto účtu, je vždy aktuální. Na tuto emailovou adresu Vám v případě zapomenutí hesla bude zasláno nové.

Práce s redakčním systémem

Pro začátek editování Vašich stránek vyberte „Obsah“ v levém horním menu.

Veškerý obsah Vašich webových stránek je zaznamenáván a organizován ve stromové struktuře na levé straně. Toto menu je odpovídající struktuře webových stránek, jednotlivých podstránek, obrázků a různých souborů na Vaší webové prezentaci.

Když kliknete v tomto menu, například na „Stránky“ vespod se rozvine menu, kliknutím je záznam vybrán (zvýrazněn modrou barvou) a jeho detaily jsou zobrazeny v hlavním editovacím prostoru na pravé straně v bílé tabulce.

Každý záznam v tomto menu má svou ikonku dle jeho typu: Folder, Article nebo File. Některé delší názvy obsahu jsou zobrazeny zkráceně, končící pár tečkami(…). Celé názvy složek můžete vidět, najedete-li kurzorem myši na zkrácený název.

Editace a zveřejňování záznamů na webové stránce

V hlavním editovacím prostoru (bílém obdélníku) můžete editovat vybrané detaily záznamů. Jsou tu různá políčka, která je možné upravovat, některá jsou společná pro všechny záznamy, některá jsou odlišná, záleží na daném typu záznamu.

Ukázka editace záznamů

Titulek - hlavní název záznamu

Pořadí – standardně jsou všechny záznamy řazeny abecedně podle názvu, můžete si však pořadí libovolně upravovat pomocí čísel, od nejvyššího po nejnižší.

Status – určuje, zda je Váš záznam publikován na webových stránkách – když nezaškrtnete Veřejný, jednoduše nebude na Vaší webové prezentaci tento záznam vidět.

Vytváření nových záznamů

Stromová struktura záznamů v BWR je odpovídající struktuře obsahu Vašich webových stránek, proto je velmi důležité zajistit to, aby byl nový záznam na správném místě a ve správné struktuře.

Když vytváříte nový záznam, vyberte nejprve nadřazený záznam, ujistěte se, že je zvýrazněn modrou barvou ve stromové struktuře menu, poté vyberte nový typ záznamu z nabídky vedle tlačítka „Vytvořit“ a klikněte na tlačítko „Vytvořit“. Nový záznam je nazván „untitled“ - bude automaticky vytvořen a automaticky a označen. Nyní můžete postupovat s plněním obsahu v detailech, jak je uvedeno výše.

Ukázka vytvoření obsahu

Kopírování záznamů

Kopírovat můžete jen jeden, ale i více souborů najednou. Nejprve si vyberte záznam ve stromové struktuře menu, který se rozhodnete kopírovat. Chcete-li kopírovat více souborů najednou, kliknutím na čtvereček označte. Poté klikněte na „Kopírovat“. Záznam bude zkopírován so tzv. schránky.

Potom vyberte záznam, pod který chcete záznam zkopírovat a klikněte na tlačítko „Vložit“.

Přemisťování záznamů

Přemisťovat můžete jen jeden, ale i více souborů najednou. Nejprve si vyberte záznam ve stromové struktuře menu, který se rozhodnete přemístit. Chcete-li přemístit více souborů najednou, kliknutím na čtvereček označte a zvolte možnost "Vyjmout". Záznam bude zkopírován so tzv. schránky.

Potom vyberte záznam, pod který chcete vyjmutý záznam přesunout a klikněte na tlačítko „Vložit“.

Vymazání záznamů

Můžete vymazat buď jeden, ale i více souborů najednou. Nejprve vyberte záznam ve stromové struktuře, který chcete vymazat. Jestliže chcete vymazat více záznamů najednou, označte nařazený záznam a vyberte záznamy zaškrtnutím čtverečku. Poté kliknete na tlačítko „Smazat“ a potvrďte vymazávání ve vyskakovacím okně. Vymazané záznamy budou umístěny v koši.

Koš záznamů

Všechny vymazané záznamy jsou umístěny do koše. Jestliže chcete obnovit některé z již vymazaných záznamů, vyberte „Trash“ ve stromové struktuře v levém menu a přemístěte záznamy z koše tam, kam chcete, aby byly umístěny. Přemisťování je popsáno výše.

Vyhledávání záznamů

Vložte název záznamu nebo jeho část do textového pole vedle tlačítka „Hledat“ a klikněte na tlačítko „Hledat“. Výsledky hledání budou zobrazeny na levé straně.

Úprava – editace stránek

Všechny Vaše webové stránky jsou umístěny ve složce „Stránky“. Každá stránka Vašeho webu je reprezentována článkem v BWR. Struktura článků uvnitř složky „Stránky“ je identická se strukturou menu webových stránek. Vyjímkou může být titulní stránka, která může obsahovat specifické záznamy.

K vytvoření nové stránky vyberte nadřazený záznam. Například "Stránky", případně pak konkrétní stránku, ke které chcete vytvořit podstránku.

Následně vytvořte nový záznam typu "Article".

Jakmile vytvoříte novou stránku, vyplňte pole “Nadpis”, které bude použito jako položka menu.

Můžete měnit jejich pořadí, pakliže nechcete mít řazení abecedně.

Neměňte status na “Veřejný” do té doby, než bude stránka kompletně připravena k zobrazení na Vašem webu.

"Dlouhý titulek" bude použit jako hlavní nadpis článku. Pokud toto pole necháte prázdné, bude jako nadpis použit text z pole "Titulek"

Pole "Popis" slouží k vyplnění pomocných informací. Má význam pouze u specifických stránek. Pro Vás při vytváření nové stránky nemá žádný význam. Nechte ho tedy prázdné.

Formátování textů

Když vytváříte obsah, můžete formátovat text podobně jako Word dokument, s využitím ikon nástrojové lišty:

 • Format – zobrazí vybraný text odstavec nebo nadpis
 • Bold – zobrazí vybraný text tučně
 • Italic– zobrazí vybraný text kurzívou
 • Colour – umožňuje změnu barvy vybraného textu
 • Align – umožňuje změnit zarovnání vybraného textu
 • List – vytvoří seřazený nebo neseřazený seznam
 • Outdent/Indent – zmenšuje/zvětšuje odsazení vybraného textu

Vytváření odkazu

Pro vytvoření linku vyberte text, který chcete změnit v link, a klikněte na ikonu Link. V poli Link URL vepište adresu v absolutním formátu (začínající http://). Nejjednodušší způsob jak vložit adresu odkazu je otevřít stránku, na kterou chcete obkazovat. Zkopírujte její adresu z řádku "adresa" v prohlížeči a vložte ji do pole Link URL.

Pro odstranění linku vyberte link a klikněte na ikonu „Unlink“.

Práce s tabulkami

Pro vložení nové tabulky umístěte kursor na místo, kde chcete mít tabulku, a klikněte na ikonu „Insert Table“. V dialogovém okně zadejte požadovaná počet sloupců a řádků tabulky. Popřípadě můžete specifikovat Šířku tabulky v pixelech (např. 400) nebo procentech (např. 100%). Ujistěte se, že šířka tabulky nepřesahuje šířku textu Vaší webové stránky, aby nedošlo k narušení designu webové stránky. Můžete také vybrat rozvržení tabulky Class-Lined.

Další funkce

 • Custom Character – vloží znak
 • Horizontal Ruler – vloží vodorovnou linku
 • Clean – odstraní messy code
 • HTML – zobrazí HTML kód stránky pro přímou editaci

Přidávání obrázků

Nejprve potřebujete vytvořit nové záznamy obrázků uvnitř stránek. Klikněte na článek, kam budete chtít obrázek vložit. Obrázky musí být ve formátu JPG, GIF nebo PNG.

Poznámka: Pokus načíst příliš velký obrázek může vézt k zaplnění paměti webového serveru až pádu aplikace(bílé okno s error zprávou). Když toto nastane, jděte zpět a zkuste znovu načíst obrázek, ale s menší velikostí.

Obrázek do článku vložíte v editaci článku pomocí tlačítka "Insert/Edit image". Ze seznamu "Image List" vyberte obrázek, který chcete vložit do textu.

Pomocí možnosti "Alignment" můžete určit jeho zarovnání v textu.

"Dimensions" potom slouží k nastavení rozměrů v jakých se obrázek vloží do textu (šířka x výška). Pokud tato pole necháte prázdná, nastaví se velikost automaticky. Případně je možné nastavit jen jeden z těchto rozměrů a druhý bude dopočítán automaticky.

Tlačítkem "Insert" vložíme obrázek do textu.

Stahovatelné soubory

Pro zahrnutí stahovatelného souboru do webové stránky, nejdříve vytvořte položku typu "file" pod položku článku, do kterého chcete soubor umístit. Specifikujte název souboru a vyberte soubor, který chcete načíst. Nezapomeňte nastavit Status Online. Link stahovaného souboru se automaticky objeví pod textem stránky.

Fotogalerie

Pod článkem do kterého chcete vložit fotogalerii vytvořte záznam typu folder. Jako title je nutné použít "[galerie]". Ujistětete se také zda je status nasteven na "Veřejný"

Ukázka galerie

Pod tuto složku nyní nahrajte tolik záznamů typu "Image" kolik potřebujete. A nahrajte jim obrázek.

Tyto obrázky se nyní budou zobrazovat jako fotogalerie.

Vytváření online formulářů

Na svých webových stránkách můžete vytvářet zákaznické formuláře. Po jejich vyplnění a podání budou doručeny emailem na Vámi zadanou emailovou adresu. K vytvoření formuláře jednoduše vepište jeden nebo více následujících „kódů“ do obsahu stránky. Automaticky budou přetransformovány do formulářových polí a tlačítek.

Jednořádkové textové pole

Kód: [textfield, title, width] bude nahrazen jednořádkovým textovým polem. Nahraďte title názvem textového pole, např. Vaše_jméno. Title může obsahovat pouze písmena, čísla, podtržítka (_) a pomlčky (-). Nahraďte width šířkou pole v pixelech, např. 300.

Víceřádkové textové pole

Kód: [textbox, title, width, height] bude nahrazeno jvíceřádkovým textovým polem. Nahraďte title názvem textového pole, např. Poznámky. Title může obsahovat pouze písmena, čísla, podtržítka (_) a pomlčky (-). Nahraďte width šířkou pole v pixelech, např. 300. Nahraďte height výškou pole v pixelech, např. 100. (textové pole, Message, 300, 150)

Výběr jedné z možností

Kód: [singleselect, title, value] bude nahrazeno seznamem jedno výběrových voleb. Vytvořte jedno výběrovou položku pro každou volbu. Nahraďte title názvem textového pole, např. Title. Title může obsahovat pouze písmena, čísla, podtržítka (_) a pomlčky (-). Nahraďte value významem volby, např. Dr.

Výběr více možností

Kód: [multiselect, title, value] bude nahrazeno seznamem jedno výběrových voleb. Vytvořte více výběrovou položku pro každou volbu. Nahraďte title názvem textového pole, např. Hobbies. Title může obsahovat pouze písmena, čísla, podtržítka (_) a pomlčky (-). Nahraďte value významem volby, např. Canoeing.

Potvrzovací tlačítko

Kód: [submit, label, email, mandatory] bude nahrazeno potvrzovacím tlačítkem. Toto je povinný prvek pro každý formulář, bez potvrzovacího tlačítka se všechny ostatní prvky formuláře zobrazí jako prázdná pole. Nahraďte label nápisem tlačítka, např. Send form. Nahraďte email emailovou adresou, na kterou chcete zaslat formuláře. Nahraďte zavináč @ znakem #, např. jmeno.prijmeni#vasestranka.cz

Nahraďte mandatory názvy povinných polí formuláře, oddělené +, např. Your_name+Title+Hobbies, bez mezer.

Správa přístupu

BWR Vám umožňuje vytvořit více uživatelských skupin a účtů pro lidi, kterým je povoleno editovat obsah vašich webových stránek. Je možné jednotlivým lidem omezit práva editování.

Uživatelské skupiny

Uživatelské účty v Publisheru jsou organizovány ve skupinách, každá skupina může mít nastavena určitá práva, stejně tak zamezený přístup na některé součásti obsahu webových stránek.

Pro vytvoření nové skupiny uživatelů vyberte „Administrátoři“ v hlavním menu.

Po vaší levé ruce uvidíte navigační menu podobné jako v sekci "Obsah". Funguje také stejně.

Uvidíte obecnou uživatelskou skupinu Administrators a v ní váš vlastní uživatelský účet admin. Nemůžete editovat nebo odstranit Váš vlastní účet.

Nejdříve vyberte Access a potom nahrajte novou skupinu Group. Potom je nutné specifikovat unikátní Group Name, Status (neaktivní členové skupiny se nemohou zapsat do eP) a Permissions. V permissions můžete povolit jenom akce, které chcete aby skupina členů v eP prováděla. Možnosti jsou následující:

 • Access – mohou pracovat s Access module, uživatelskými skupinami a účty Content – mohou pracovat s Content modulem (modul s obsahem webové prezentace)
 • Content – Publish – mohou měnit stav nahraného obsahu – zveřejnit nebo naopak skrýt
 • Content – Permissions – mohou vidět a editovat povolení přístupu k obsahu Content – Empty Trash – mohou vyprazdňovat Koš – nevratně mazat všechny již odstraněné položky

Uživatelské účty

Uvnitř uživatelské skupiny můžete vytvořit jeden nebo více Users – uživatelských účtů. Každý uživatelský účet musí mít vlastní unikátní Uživatelské jméno, Heslo a Email. Všechna ostatní pole jsou volitelná. Pro vytvoření nebo změnu existujícího hesla je nutné ho zadat dvakrát pro potvrzení.

V okně Recent Activity můžete sledovat záznam aktivity uživatele v eP v posledních 90-ti dnech. Každý řádek reprezentuje jednu aktivitu uživatele v chronologicky opačném pořadí. Můžete sledovat, kdy se událost stala, z jaké IP adresy se uživatel nalogoval, v jakém modulu, jaká událost a jaký záznam byl proveden. Pozměněný záznam se většinou identifikuje svým názvem a ID v závorkách.

Povolení přístupu obsahu

Pro omezení přístupu k určitým částem obsahu Vašich webových stránek pro jednotlivé skupiny uživatelů, jděte do sekce "Obsah", vyberte záznam, pro který chcete změnit skupinové povolení, a nastavte "Oprávnění" pro skupinu.

 • Čtení/zápis – členové skupiny mohou provádět veškeré akce s tímto záznamem
 • Čtení – členové skupiny mohou jen vidět tento záznam, ale nemohou ho měnit či odstranit
 • Žádné – členové skupiny nemohou vidět tento záznam

Pozor: je vhodné, abyste neposkytli Access povolení skupině, které jste zakázali prohlížení nebo editování některých obsahových záznamů. Jinak mohou členové skupiny vytvořit v Access modul jinou skupinu s neomezeným přístupem, v ní nový uživatelský účet, a tak se dostat k celému obsahu vašich webových stránek.

Tipy a triky

Skryté stránky

Můžete vytvářet skryté stránky „Hidden pages“ vytvářením článků v záznamech v BWR, ale nezapomeňte nastavit (zaškrtnout) status „Offline“. Takto není tlačítko v menu automaticky vytvářeno a stránka nebude viditelná na Vaší webové prezentaci.

Také můžete přistupovat na Vaše stránky manuálním způsobem – vypsáním adresy do internetového prohlížeče, a to v následujícím formátu: http://vašewebovástránka.cz/i=ID, kdy ID je unikátním číslem skryté stránky (článkem záznamu) v BWR. Snadno můžete obdržet ID ze záznamu z Publisheru vybráním záznamu podíváním se na adresu webové stránky – je to číslo na konci www adresy, např. http://vašewebovástránka.cz/?m=content&i=11, ID stránky je v tomto případě číslo „11“ a tak bude zobrazena skrytá stránka vložením této adresy do internetového prohlížeče http://vašewebovástránka.cz/?m=content&i=11.

Takto můžete například vytvářet skryté stránky pro speciální nabídky (akce) jen pro vybrané klienty, kterým to chcete nabídnout. Jednoduše vytvoříte skrytou stránku a zašlete URL – www stránku s danou „skrytou stránkou“ do emailu vybraným klientům.

Můžete také použít způsob, když chcete vytvořit link uvnitř webové stránky tím, že půjdete na jinou stránku Vaší webové prezentace, ale nechcete vytvářet novou stránku ve webovém menu: Můžete vytvořit skrytou stránku a vložíte URL (webový link) uvnitř další stránky. Například podmínky a termíny nebo soukromí v záhlaví Vašich webových stránek mohou být spravovány tímto způsobem.

Záznamy v pravém sloupci

Novinky

V pravém sloupci je možné zobrazovat novinky. Zobrazuje se zde vždy určitý počet nejnovějších příspěvků.

Chcete-li přidat novinku, vytvořte do složky "Novinky" položku typu "article" a vyplňte údaje.

Pokud chcete k náhledu novinky přidat obrázek, můžete pod takto vytvořený článek vložit záznam typu "image". Jako Title musí být zadáno "img".

Boxy na titulní stránce

Některé designy mají možnost vytvořit boxy. Tato možnost se liší dle typu rozložení stránky.

Ukázka boxů

Jednotlivé boxy se nacházejí pod článkem reprezentující titulní stranu. Boxy se u některých designů můhou nacházet ještě v další složce.

S boxy zacházíme podobně jako s články. "Titulek", případně "Dlouhý titulek" slouží pro nadpis boxu. Obsah slouží pro zadání obsahu boxu. V případě některých designů mohou boxy odkazovat na nějakou podstránku. Adresu podstránky můžeme zadat do pole "Popis".

U některých designů jsou součástí boxů také obrázky. Ty můžeme vytvořit pomocí záznamu typu "image" vloženého pod článek boxu.

Kontakt

Pro nastavení kontaktu nám slouží článek s názven "[kontakt]". Zde můžeme do obsahu pod sebe vložit telefon a email. Pod kontaktem je vložený ještě obrázek s názvem "[mapa]". Zde je možné nahrát obrázek s mapou.

Další nastavení

Sociální sítě

Adresy sociálních sítí můžeme zadat v sekci nastavení. Pokud nechceme odkaz na nějakou sociální síť na webu zobrazovat, můžeme nechat pole prázdné.

Ukázka zadání sociálních sítí

Emailová schránka

Pro přístup do Vašich emailových schránek můžete použít rozhraní RoundCube, které je dostupné na adrese http://beewebready.cz/roundcube.

Nastavení Outlooku

Vaše emailové schránky je možné napojit i na emailové klienty, jako je například Outlook

Program Microsoft Office Outlook 2007 provedeme poklepáním na následující ikonu ve Vašem počítači.

Ikona Microsoft Office Outlook 2007

Následně se aplikace otevře a objeví se tato obrazovka.

Úvodní obrazovka

Outlook slouží primárně pro odesílání a přijímání e-mailů, umožňuje ale rovněž správu kontaktů, vytváření akcí v kalendáři a další velmi užitečné věci. My se ale zaměříme na nastavení e-mailové adresy tak, aby bylo možné přijímat všechny zprávy, které budou na Vaši adresu zaslány.

Nastavení e-mailu pro příchozí poštu

Ke stahování zpráv do Outlooku 2007 se používá tzv. POP3 protokol. Nyní si ukážeme, jak nastavit Outlooku tak, abyste mohli číst Vaše zprávy přímo v tomto klientovi. V nástrojové líště klineme na Nástroje a v rozbalovací nabídce poklepeme na Nastavení účtu.

Nastavení účtu

Následně se zobrazí tato obrazovka.

Nastavení účtu

Zde se zobrazují všechny e-mailové adresy, které klient Outloook 2007 obsluhuje. Pokud chceme přidat nový účet, klikneme na tlačítko Nový.

Objeví se tato obrazovka.

Nastavení účtu

Klikneme na tlačítko Další.

Nastavení účtu

Zaškrtneme možnost Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru a klikneme na tlačítko Další.

Objeví se tato obrazovka.

Nastavení účtu

Nic neměníme a klikneme na tlačítko Další.

Nyní se dostáváme k jedné z nejdůležitějších obrazovek.

Nastavení účtu

Zeleně označený rámeček obsahuje informace o Vás. Do kolonky Jméno vyplňte Vaše jméno nebo jméno Vaší společnosti. Toto jméno se bude objevovat jako jméno odesílatele u uživatelů, kterým budete e-mail posílat. E-mailovou adresu Vám vytvoříme podle Vašeho přání – může jich klidně být více. Část před znakem @ je volitelná, druhá část se shoduje s názvem Vaší domény.

Červeně označený rámeček nese informace o serveru. Typ účtu ponecháme POP3, do kolonky Server příchozí pošty vepíšeme vs614.server4u.cz. Do kolonky Server pro odchozí poštu vepíšeme smtp server Vašeho poskytovatele internetového připojení. Tento údaj naleznete nejčastěji na smlouvě s Vaším poskytovatelem internetu nebo na jeho internetových stránkách.

Pokud je Vaším poskytovatelem společnost O2, vyplňte zde smtp.iol.cz.
Pokud je Vaším poskytovatelem společnost UPC, vyplňte zde smtp.upcmail.cz.

Modře označené okénko obsahuje přihlašovací informace. Jako uživatelské jméno uvedeme e-mailovou adresu. Heslo k e-mailovému účtu Vám poskytneme. Toto heslo následně přepíšete do kolonky a zaškrtnete Zapamatovat heslo.

V této chvíli máme nastavené všechny potřebné informace pro přijímání e-mailů. Zda přijímání opravdu funguje, můžete otestovat kliknutím na tlačítko Test nastavení účtu. Bohužel zatím není možné e-maily odesílat. Pro toto je třeba poklepat na tlačítko Další nastavení.

Nastavení účtu

Klikneme na záložku Server pro odchozí poštu a objeví se výše uvedená obrazovka. Zaškrtneme políčko Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření. Dále označíme Přihlašovat se jako a vyplníme Uživatelské jméno a Heslo. Tyto údaje opět získáte na smlouvě s Vaším poskytovatelem internetového připojení. Pokud je neznáte, zavolejte prosím na uživatelskou podporu Vašeho poskytovatele připojení, který Vám tyto údaje určitě rád sdělí.

POZOR: Nevyplňujte údaje, které Vám poskytne společnost Beeonline. Tyto údaje Vám sdělí pouze poskytovatel internetového připojení.

Po úspěšném vyplnění stiskněte tlačítko OK a vrátíte se automaticky na předchozí obrazovku.

Opět můžete otestovat Váš účet kliknutím na tlačítko Test nastavení účtu. Pokud jste vyplnili všechny položky správně, nemělo by se objevovat žádné hlášení o chybě. Pokud se Vám přesto chybné hlášení objevuje, je možné, že Váš poskytovatel připojení blokuje odesílání e-mailů z Vašeho účtu. Druhou možností je, že odesílání e-mailu blokuje firewall v počítači nebo v routeru. V těchto případech se prosím obraťte na poskytovatele připojení, respektive počítačového technika.

Pokud vše funguje, klikněte na tlačítko Další. Zobrazí se poslední obrazovka a Váš e-mail je nyní připraven k použití.

Nastavení účtu
Upravení existujícího e-mailu pro příchozí poštu

Pokud již máte e-mail a chcete pouze upravit údaje pro přijímání pošty, postupujte následovně. V nástrojové liště klikneme na Nástroje a v rozbalovací nabídce poklepeme na Nastavení účtu.

Nastavení účtu

Zobrazí se tato obrazovka. Označíme účet, který chceme změnit a klikneme na tlačítko Změnit.

Nastavení účtu

Nyní změníme některé údaje.

Nastavení účtu

Změníme modře označené položky.

Server příchozí pošty: vs614.server4u.cz
Uživatelské jméno: Vaše e-mailová adresa (v některých případech není nutné měnit)
Heslo: Heslo, které Vám poskytneme.

Fungování účtu můžete vyzkoušet kliknutím na Test nastavení účtu.

Klikneme na tlačítko Další.

Zobrazí se nám tato obrazovka.

Nastavení účtu

Nyní můžeme začít náš účet používat.